پارسيان وين تک ، بر اين عقيده می باشد ، کليه مناطق اسکی و ارباب رجوع کنند گان آنها ، شايستگی آنرا دارند ، که در بهترين نوع برف و آماده ترين پیستها، از ورزشهای زمستانی مورد نظر خود حداکثر لذت را ببرند .

در همين راستا ، ما ضمانت کيفیت بالای کليه وسايل و دستگاههای مربوط به ورزشهای زمستاني و تابستاني را د در اختيار مشتريان خود قرار می دهيم .

پارسيان ، فروشنده تخصصی کلیه تکنولوژی و وسایل سخت افزاری زمستاني و همچنين فروشنده وسايل ايجاد شهر بازی زمستانی- تابستانی برای خانواده ها و کودکان می باشد . ما شرکتهای را نمايندگی می نمايیم ، که در دنيا صاحب نام و مطرح می باشند .

ما طراحی از ابتدا تا انتهای اينچنين شهر بازی چهار فصله را ، با کليات آن ،پشتيبانی می نماييم .
ما همچنين نحو استفاده در زمين بازی برای مبتديها و پيشرفتها ، کليه تعلیم و تمرين حمايت همه جانبه با جديد ترين تکنولوژی پيشرفته را با کمال افتخار در اختيار مشتريان قرار خواهيم داد

علاقمندان شهر بازی می توانند در کليه فصلها ، بهار ، تابستان ، پاييز ، بعنوان زمين بازی در هوای آزاد ، از آنها استفاده نمايند .
خانه  | محصولات | ارتباط با ما  |  انگلیسی  
Design by it sanat